Archivo por días: 28 junio, 2012

Avui s’ha celebrat la I edició de l’entrega de les mencions de la Seguretat Privada de Catalunya creats per reconèixer la contribució del sector de la seguretat privada a garantir el sistema de seguretat de Catalunya

Puig afirma que «el món de la seguretat necessita repensar l’autogovern»

 
  • Pel titular d’Interior assumir plenes competències en aquest àmbit «representa evitar duplicitats i desconfiances» 
  • Puig defensa confiar en l’empresa privada «per poder mantenir alguns serveis de seguretat» 
  • Avui s’ha celebrat la I edició de l’entrega de les mencions de la Seguretat Privada de Catalunya creats per reconèixer la contribució del sector de la seguretat privada a garantir el sistema de seguretat de Catalunya
 
 
El conseller d’Interior, Felip Puig, ha afirmat que «el món de la seguretat necessita repensar l’autogovern». El mandatari català ha fet aquestes declaracions durant l’acte de lliurament de les mencions de la Seguretat Privada de Catalunya, que enguany han celebrat la seva primera edició.
 
En aquest sentit, Puig ha explicat que assumir plenes competències en aquest àmbit «representa evitar duplicitats i desconfiances» i que cal treballar des d’una «perspectiva àmplia, generosa i de confiança» entre el sector públic i privat. Per Puig, no només «s’ha de repensar el model d’Estat i de societat des d’un punt de vista econòmic i polític» sinó que l’increment de l’autogovern ha d’arribar també a l’àmbit de la seguretat. El conseller ha animat als representats de les empreses de seguretat privada de Catalunya a compartir aquest objectiu.
 
En aquest context, el mandatari català ha defensat la col·laboració de l’empresa privada i ha fet un reconeixement de «l’excel·lència i vocació» dels seus professionals advertint que en situacions de crisi cal sumar esforços.
 
El conseller ha anunciat que defensa confiar en l’empresa privada «per poder mantenir alguns serveis de seguretat».
 
Per la seva banda, el director general d’Administració de Seguretat, Andreu Joan Martínez, ha explicat que «aquestes mencions són el resultat de la bona feina, del compromís compartit, de la tasca feta amb rigor i professionalitat i, el que és més important, del reconeixement a la voluntat de ser-hi, de participar i de construir el model de seguretat de qualitat en el nostre país». «Un model en el què la seguretat privada té un espai reservat, rellevant i reconegut per part de les forces i cossos de seguretat de Catalunya, i de les autoritats públiques», ha afegit.
 
Martínez ha posat com a exemple els resultats del Grup de Treball per a la Reducció de l’Intrusisme a Catalunya, que «demostra que el camí participatiu en el disseny de les polítiques públiques, així com la complicitat de tots els agents intervinents, enforteixen el nostre sistema de valors, en els què la seguretat té reservat un espai preeminent» i la recent elaboració del Codi de Bones Pràctiques de la Seguretat Privada que «posa de nou una fita destacada en aquest camí de la seguretat compartida». «Aquest Codi cerca, mitjançant el compromís i l’adhesió voluntària, garantir i enfortir la qualitat en la prestació dels serveis de seguretat privada», ha dit el director general.
 
El comissari cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, David Piqué, ha recordat que «la Generalitat ha de ser la seva administració de referència i els Mossos els seus interlocutors habituals, que no els únics».
 
 
Mencions de la Seguretat Privada de Catalunya
Les mencions de la Seguretat Privada de Catalunya s’han creat per reconèixer la contribució del sector de la seguretat privada, en coordinació amb la policia de la Generalitat i les policies locals, a garantir un sistema de seguretat de Catalunya més eficaç i eficient. En definitiva, es volen reconèixer accions meritòries, actuacions humanitàries, trajectòria professional, excel·lència en el compliment de les funcions i, especialment, la col·laboració per part del sector de la seguretat privada amb el cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals de Catalunya.
 
Aquestes mencions van dirigides al personal de seguretat privada  (vigilants de seguretat, caps de seguretat, escortes privats, directors de seguretat, detectius privats i guardes particulars) i a les empreses del sector que operen a Catalunya, i també a qualsevol persona física, institució o entitat que hagi realitzat aportacions rellevants per a la seguretat del país.
 
Les mencions es classifiquen en 4 categories diferents:
 
  • Condecoració honorífica : és la menció màxima i s’atorga al personal de seguretat privada per actuacions molt rellevants
 
  • Distinció honorífica: s’atorga també al personal de seguretat privada
 
  • Diploma: s’atorga a les empreses de seguretat
 
  • Placa d’Honor: s’atorga a qualsevol persona, empresa o institució
 
Concretament, a l’acte d’avui  s’han atorgat un total de 103 mencions, distribuïdes de la següent manera, 8 condecoracions, 83 distincions i 12 plaques d’honor, la categoria de diplomes ha quedat deserta:
 
– Condecoracions Honorífiques:
 
·        a vigilants de seguretat per actuacions en què han posat en risc la seva vida o integritat física o han col·laborat de amb el cos de Mossos d’Esquadra de tal manera que han evitat la comissió de fets delictius greus i la detenció dels implicats.
 
·        a directors de seguretat de diferents entitats que desenvolupen la seva activitat a Catalunya  per haver desenvolupat un paper cabdal en la coordinació amb els Mossos.
 
·        1 a títol pòstum per al vigilant de seguretat que va morir a l’estació de Renfe de Castelldefels.
 
 
– Distincions Honorífiques: 66 a vigilants de seguretat, 1 a un cap de seguretat, 14 a directors de seguretat i 2 a detectius privats.
 
–  Plaques d’Honor:
 
·        5, als membres del “Grup per a la Reducció  de les Falses Alarmes a Catalunya” grup creat pel departament d’Interior per l’estudi de la problemàtica de les falses alarmes i l’anàlisi de solucions.
 
·        6, a diferents persones per les seves contribucions rellevants per la millora del sector de la seguretat privada a Catalunya
 
·        1, a l’Associació Catalana d’Empreses de Seguretat (ACAES), associació que aglutina a la petita i mitjana empresa de seguretat d’àmbit autonòmic català
 
 
A Catalunya hi ha 12.397 vigilants de seguretat, 93 empreses de seguretat, 330 detectius privats i 90 escortes privats integrats en 12 empreses.
 
Departament/s

Puig afirma que «el món de la seguretat necessita repensar l’autogovern»

Ministerio del Interior Interior recupera a más de 1.000 escoltas para labores de seguridad ciudadana 25 / 06 / 2012 Madrid

Ministerio del Interior

Interior recupera a más de 1.000 escoltas para labores de seguridad ciudadana

25 / 06 / 2012 Madrid

El Ministerio del Interior pone en marcha la tercera fase del programa de reducción de escoltas: 588 agentes dejarán de realizar protecciones dinámicas de personas

Permanecen con protección el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el del Tribunal Constitucional, el Presidente de la Audiencia Nacional, el fiscal jefe de la AN y un reducido grupo de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo

El programa se aplica tras haber realizado el Ministerio del Interior un exhaustivo análisis de riesgo de todas las personas escoltadas

Presentación Fases del Plan de Reducción de Escoltas

Un total de 1.010 de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) dejarán de realizar labores de escoltas y pasarán a desempeñar tareas de seguridad ciudadana en aplicación del programa de reducción de escoltas que, de forma escalonada, está desarrollando el Ministerio del Interior. Para elaborar este plan, que se inició el pasado mes de marzo, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha realizado un exhaustivo análisis de las actuales situaciones de riesgo y con sus conclusiones ha procedido a reordenar el sector de los escoltas con criterios de racionalidad.

Antes de la aplicación del plan, la plantilla de escoltas era de 2.890 efectivos, de los que 2.101 correspondían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 789 a empresas de seguridad privada (pagadas por la Administración General del Estado). Ahora, con la puesta en marcha del programa, esta plantilla queda integrada por 1.456 efectivos, de los que 1.091 pertenecen a las FCSE y 365 a la seguridad privada. La ejecución del plan ha supuesto, por tanto, una reducción de 424 agentes de seguridad privada y de 1.010 agentes de escolta del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

Tras la primera fase del programa (realizada el pasado marzo en el País Vasco y Navarra con la supresión de 424 agentes de seguridad privada) y la segunda (desarrollada en mayo con la reducción de 422 de efectivos de protección estática), el Ministerio del Interior inicia ahora, en este mes de junio, la aplicación de la tercera fase, que afecta a las escoltas dinámicas. En total son 588 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que dejarán de realizar estas labores de acompañamiento de personas sobre una plantilla de 1.308 efectivos, que custodian en la actualidad a 613 personas (incluidas contravigilancias). A raíz de la aplicación de la tercera fase del plan, la cifra de protección dinámica se reduce a 720 agentes para dar protección a 333 personas, lo que significa que se retira la escolta dinámica a 280 personas.

Los estudios realizados por el Ministerio del Interior han revelado que la plantilla de 1.308 agentes destinada a labores de protección dinámica no se corresponde con los actuales niveles de riesgo ni con las exigencias de ahorro derivadas de la crisis económica, razones que se han considerado apropiadas para proceder a la reducción del número de protegidos y protectores. Además, en comparación con otros países de nuestro entorno, mientras que en España el número de personas protegidas se cuenta por centenares, en los principales países del resto de Europa se hace por decenas.

Análisis de riesgo

Para abordar la reducción de escoltas dinámicas, el Ministerio del Interior también ha realizado un profundo análisis de todas las personas protegidas agrupadas por colectivos: miembros del Gobierno, altos cargos, cuerpo diplomático, jueces, fiscales, ex cargos, miembros de los gobiernos de la Comunidades Autónomas y otras personalidades. Tras este estudio exhaustivo, se ha decidido mantener la protección a los miembros del Gobierno, presidentes de Comunidades autónomas, delegados del Gobierno y a algunos embajadores extranjeros acreditados en España.

Asimismo, permanecerán con protección el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el del Tribunal Constitucional, el presidente y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y un reducido grupo de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, aunque a todos ellos se les reduce el volumen de la escolta.

La reducción de escoltas dinámicas se realiza, además de por el anuncio definitivo de la actividad terrorista de ETA, porque los estudios realizados por el Ministerio del Interior han puesto de manifiesto que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca, independientemente de que el protegido cesara en el puesto de responsabilidad que aconsejó en su día la protección o que disminuyera o desapareciera la situación de riesgo que la motivó. Esto ha originado que el número de protegidos y escoltas se haya incrementado inexorablemente durante los últimos años.

En estos momentos, en el País Vasco y Navarra están protegidas por agentes de seguridad privada 306 personas mientras que antes de la aplicación del plan de escoltas lo estaban 558, lo que supone una reducción de 252. En cuanto a protecciones estáticas realizadas por agentes de las FCSE se ha pasado de 80 protegidos a 58 (una reducción de 22). Respecto a protecciones dinámicas, la cifra de personas protegidas ha quedado fijada en 333 (anteriormente era de 613). En definitiva, si antes de la aplicación del plan el número de personas escoltadas era de 1.251, ahora se sitúa en 697. Por tanto, a 554 personas se les ha retirado la escolta (ya sea de seguridad privada, estática o dinámica).

Fases anteriores

La primera fase del programa de reducción de los servicios de protección de personas se aplicó en el pasado mes de marzo. El Ministerio del Interior abordó entonces una reducción de las escoltas prestadas por empresas de seguridad privada en el País Vasco y Navarra. La medida supuso la supresión de la protección de 252 personas sobre un total de 558 con la consiguiente retirada de 424 escoltas sobre los 789 existentes. Esta medida ha supuesto un ahorro económico de 3.846.708,57 euros mensuales.

En la segunda fase, realizada el pasado mes de mayo, el Ministerio del Interior revisó las protecciones estáticas prestadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el domicilio de personalidades. La reducción aplicada fue de 422 efectivos sobre los 793 existentes. Actualmente, aún disponen de protección estática 58 personas. Estos miembros de las FCSE, tras ser retirados de las misiones de escolta, han pasado a desempeñar labores de seguridad ciudadana.


MINISTERIO DEL INTERIOR

Interior recupera a más de 1.000 escoltas para labores de seguridad ciudadana

  Ministerio de Interior recupera a más de 1.000 escoltas para labores de seguridad ciudadana

25 / 06 / 2012 Madrid
El Ministerio del Interior pone en marcha la tercera fase del programa de reducción de escoltas: 588 agentes dejarán de realizar protecciones dinámicas de personas
Permanecen con protección el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el del Tribunal Constitucional, el Presidente de la Audiencia Nacional, el fiscal jefe de la AN y un reducido grupo de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo
El programa se aplica tras haber realizado el Ministerio del Interior un exhaustivo análisis de riesgo de todas las personas escoltadas
Presentación Fases del Plan de Reducción de Escoltas
Un total de 1.010 de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) dejarán de realizar labores de escoltas y pasarán a desempeñar tareas de seguridad ciudadana en aplicación del programa de reducción de escoltas que, de forma escalonada, está desarrollando el Ministerio del Interior. Para elaborar este plan, que se inició el pasado mes de marzo, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha realizado un exhaustivo análisis de las actuales situaciones de riesgo y con sus conclusiones ha procedido a reordenar el sector de los escoltas con criterios de racionalidad.
Antes de la aplicación del plan, la plantilla de escoltas era de 2.890 efectivos, de los que 2.101 correspondían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 789 a empresas de seguridad privada (pagadas por la Administración General del Estado). Ahora, con la puesta en marcha del programa, esta plantilla queda integrada por 1.456 efectivos, de los que 1.091 pertenecen a las FCSE y 365 a la seguridad privada. La ejecución del plan ha supuesto, por tanto, una reducción de 424 agentes de seguridad privada y de 1.010 agentes de escolta del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
Tras la primera fase del programa (realizada el pasado marzo en el País Vasco y Navarra con la supresión de 424 agentes de seguridad privada) y la segunda (desarrollada en mayo con la reducción de 422 de efectivos de protección estática), el Ministerio del Interior inicia ahora, en este mes de junio, la aplicación de la tercera fase, que afecta a las escoltas dinámicas. En total son 588 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que dejarán de realizar estas labores de acompañamiento de personas sobre una plantilla de 1.308 efectivos, que custodian en la actualidad a 613 personas (incluidas contravigilancias). A raíz de la aplicación de la tercera fase del plan, la cifra de protección dinámica se reduce a 720 agentes para dar protección a 333 personas, lo que significa que se retira la escolta dinámica a 280 personas.
Los estudios realizados por el Ministerio del Interior han revelado que la plantilla de 1.308 agentes destinada a labores de protección dinámica no se corresponde con los actuales niveles de riesgo ni con las exigencias de ahorro derivadas de la crisis económica, razones que se han considerado apropiadas para proceder a la reducción del número de protegidos y protectores. Además, en comparación con otros países de nuestro entorno, mientras que en España el número de personas protegidas se cuenta por centenares, en los principales países del resto de Europa se hace por decenas.

Análisis de riesgo

Para abordar la reducción de escoltas dinámicas, el Ministerio del Interior también ha realizado un profundo análisis de todas las personas protegidas agrupadas por colectivos: miembros del Gobierno, altos cargos, cuerpo diplomático, jueces, fiscales, ex cargos, miembros de los gobiernos de la Comunidades Autónomas y otras personalidades. Tras este estudio exhaustivo, se ha decidido mantener la protección a los miembros del Gobierno, presidentes de Comunidades autónomas, delegados del Gobierno y a algunos embajadores extranjeros acreditados en España.
Asimismo, permanecerán con protección el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el del Tribunal Constitucional, el presidente y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y un reducido grupo de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, aunque a todos ellos se les reduce el volumen de la escolta.
La reducción de escoltas dinámicas se realiza, además de por el anuncio definitivo de la actividad terrorista de ETA, porque los estudios realizados por el Ministerio del Interior han puesto de manifiesto que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca, independientemente de que el protegido cesara en el puesto de responsabilidad que aconsejó en su día la protección o que disminuyera o desapareciera la situación de riesgo que la motivó. Esto ha originado que el número de protegidos y escoltas se haya incrementado inexorablemente durante los últimos años.
En estos momentos, en el País Vasco y Navarra están protegidas por agentes de seguridad privada 306 personas mientras que antes de la aplicación del plan de escoltas lo estaban 558, lo que supone una reducción de 252. En cuanto a protecciones estáticas realizadas por agentes de las FCSE se ha pasado de 80 protegidos a 58 (una reducción de 22). Respecto a protecciones dinámicas, la cifra de personas protegidas ha quedado fijada en 333 (anteriormente era de 613). En definitiva, si antes de la aplicación del plan el número de personas escoltadas era de 1.251, ahora se sitúa en 697. Por tanto, a 554 personas se les ha retirado la escolta (ya sea de seguridad privada, estática o dinámica).

Fases anteriores

La primera fase del programa de reducción de los servicios de protección de personas se aplicó en el pasado mes de marzo. El Ministerio del Interior abordó entonces una reducción de las escoltas prestadas por empresas de seguridad privada en el País Vasco y Navarra. La medida supuso la supresión de la protección de 252 personas sobre un total de 558 con la consiguiente retirada de 424 escoltas sobre los 789 existentes. Esta medida ha supuesto un ahorro económico de 3.846.708,57 euros mensuales.
En la segunda fase, realizada el pasado mes de mayo, el Ministerio del Interior revisó las protecciones estáticas prestadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el domicilio de personalidades. La reducción aplicada fue de 422 efectivos sobre los 793 existentes. Actualmente, aún disponen de protección estática 58 personas. Estos miembros de las FCSE, tras ser retirados de las misiones de escolta, han pasado a desempeñar labores de seguridad ciudadana.


MINISTERIO DEL INTERIOR

 

Interior recupera a más de 1.000 escoltas para labores de seguridad ciudadana

Interior recupera a más de 1.000 escoltas para labores de seguridad ciudadana

Ministerio del Interior

Interior recupera a más de 1.000 escoltas para labores de seguridad ciudadana

25 / 06 / 2012 Madrid
El Ministerio del Interior pone en marcha la tercera fase del programa de reducción de escoltas: 588 agentes dejarán de realizar protecciones dinámicas de personas
Permanecen con protección el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el del Tribunal Constitucional, el Presidente de la Audiencia Nacional, el fiscal jefe de la AN y un reducido grupo de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo
El programa se aplica tras haber realizado el Ministerio del Interior un exhaustivo análisis de riesgo de todas las personas escoltadas
Presentación Fases del Plan de Reducción de Escoltas
Un total de 1.010 de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) dejarán de realizar labores de escoltas y pasarán a desempeñar tareas de seguridad ciudadana en aplicación del programa de reducción de escoltas que, de forma escalonada, está desarrollando el Ministerio del Interior. Para elaborar este plan, que se inició el pasado mes de marzo, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha realizado un exhaustivo análisis de las actuales situaciones de riesgo y con sus conclusiones ha procedido a reordenar el sector de los escoltas con criterios de racionalidad.
Antes de la aplicación del plan, la plantilla de escoltas era de 2.890 efectivos, de los que 2.101 correspondían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 789 a empresas de seguridad privada (pagadas por la Administración General del Estado). Ahora, con la puesta en marcha del programa, esta plantilla queda integrada por 1.456 efectivos, de los que 1.091 pertenecen a las FCSE y 365 a la seguridad privada. La ejecución del plan ha supuesto, por tanto, una reducción de 424 agentes de seguridad privada y de 1.010 agentes de escolta del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
Tras la primera fase del programa (realizada el pasado marzo en el País Vasco y Navarra con la supresión de 424 agentes de seguridad privada) y la segunda (desarrollada en mayo con la reducción de 422 de efectivos de protección estática), el Ministerio del Interior inicia ahora, en este mes de junio, la aplicación de la tercera fase, que afecta a las escoltas dinámicas. En total son 588 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que dejarán de realizar estas labores de acompañamiento de personas sobre una plantilla de 1.308 efectivos, que custodian en la actualidad a 613 personas (incluidas contravigilancias). A raíz de la aplicación de la tercera fase del plan, la cifra de protección dinámica se reduce a 720 agentes para dar protección a 333 personas, lo que significa que se retira la escolta dinámica a 280 personas.
Los estudios realizados por el Ministerio del Interior han revelado que la plantilla de 1.308 agentes destinada a labores de protección dinámica no se corresponde con los actuales niveles de riesgo ni con las exigencias de ahorro derivadas de la crisis económica, razones que se han considerado apropiadas para proceder a la reducción del número de protegidos y protectores. Además, en comparación con otros países de nuestro entorno, mientras que en España el número de personas protegidas se cuenta por centenares, en los principales países del resto de Europa se hace por decenas.

Análisis de riesgo

Para abordar la reducción de escoltas dinámicas, el Ministerio del Interior también ha realizado un profundo análisis de todas las personas protegidas agrupadas por colectivos: miembros del Gobierno, altos cargos, cuerpo diplomático, jueces, fiscales, ex cargos, miembros de los gobiernos de la Comunidades Autónomas y otras personalidades. Tras este estudio exhaustivo, se ha decidido mantener la protección a los miembros del Gobierno, presidentes de Comunidades autónomas, delegados del Gobierno y a algunos embajadores extranjeros acreditados en España.
Asimismo, permanecerán con protección el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el del Tribunal Constitucional, el presidente y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y un reducido grupo de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, aunque a todos ellos se les reduce el volumen de la escolta.
La reducción de escoltas dinámicas se realiza, además de por el anuncio definitivo de la actividad terrorista de ETA, porque los estudios realizados por el Ministerio del Interior han puesto de manifiesto que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca, independientemente de que el protegido cesara en el puesto de responsabilidad que aconsejó en su día la protección o que disminuyera o desapareciera la situación de riesgo que la motivó. Esto ha originado que el número de protegidos y escoltas se haya incrementado inexorablemente durante los últimos años.
En estos momentos, en el País Vasco y Navarra están protegidas por agentes de seguridad privada 306 personas mientras que antes de la aplicación del plan de escoltas lo estaban 558, lo que supone una reducción de 252. En cuanto a protecciones estáticas realizadas por agentes de las FCSE se ha pasado de 80 protegidos a 58 (una reducción de 22). Respecto a protecciones dinámicas, la cifra de personas protegidas ha quedado fijada en 333 (anteriormente era de 613). En definitiva, si antes de la aplicación del plan el número de personas escoltadas era de 1.251, ahora se sitúa en 697. Por tanto, a 554 personas se les ha retirado la escolta (ya sea de seguridad privada, estática o dinámica).

Fases anteriores

La primera fase del programa de reducción de los servicios de protección de personas se aplicó en el pasado mes de marzo. El Ministerio del Interior abordó entonces una reducción de las escoltas prestadas por empresas de seguridad privada en el País Vasco y Navarra. La medida supuso la supresión de la protección de 252 personas sobre un total de 558 con la consiguiente retirada de 424 escoltas sobre los 789 existentes. Esta medida ha supuesto un ahorro económico de 3.846.708,57 euros mensuales.
En la segunda fase, realizada el pasado mes de mayo, el Ministerio del Interior revisó las protecciones estáticas prestadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el domicilio de personalidades. La reducción aplicada fue de 422 efectivos sobre los 793 existentes. Actualmente, aún disponen de protección estática 58 personas. Estos miembros de las FCSE, tras ser retirados de las misiones de escolta, han pasado a desempeñar labores de seguridad ciudadana.


MINISTERIO DEL INTERIOR

Ministerio del Interior El secretario de Estado de Seguridad ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso

Ministerio del Interior

El secretario de Estado de Seguridad ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar las líneas principales de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad

28 / 06 / 2012 Madrid

El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar las líneas principales de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Texto Íntegro de la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad

Ministerio del InteriorMinisterio del Interior Descarregar

Descàrregues

pdfTexto Íntegro de la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad en el Congreso de los Diputados

El secretario de Estado de Seguridad ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar las líneas principales de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad

Ministerio del Interior

El secretario de Estado de Seguridad ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar las líneas principales de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad

28 / 06 / 2012 Madrid
El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar las líneas principales de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Texto Íntegro de la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad

El secretario de Estado de Seguridad ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar las líneas principales de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad

Ministerio del Interior

El secretario de Estado de Seguridad ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar las líneas principales de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad

28 / 06 / 2012 Madrid

El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar las líneas principales de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad.

 

Texto Íntegro de la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad

CONSIDERA ESTA ORGANIZACIÓN siseguridad.es QUE ES NECESARIA LA RESTITUCIÓN INMEDIATA

CONSIDERA ESTA ORGANIZACIÓN siseguridad.es QUE ES NECESARIA LA RESTITUCIÓN INMEDIATA del carácter de Agentes de la Autoridad para los Vigilantes de Seguridad. Desde el nacimiento de la Seguridad Privada, siempre tuvimos reconocido el carácter de Agentes de la Autoridad, hasta que la actual Ley de Seguridad Privada del año 1992 nos la quitó, sin tener esto el más mínimo sentido, pues con esta Ley se exige mucho más a los profesionales de la Seguridad Privada, tanto para poder ingresar, como una vez empiezas a ejercer ya que todos los años el vigilante está obligado a realizar unos cursos de reciclaje. Por lo tanto, nuestra formación y preparación en materia de Seguridad es más que suficiente.
Los profesionales de la seguridad somos conscientes de la responsabilidad que ello conlleva y la asumimos,  es necesario una mayor formación que pasa porque la formación de seguridad privada sea reglada de forma oficial por el Ministerio de Educación y Ciencia  como otra formación profesional al uso, para una necesaria profesionalización de forma definitiva de este sector que todos queremos como propio.
 
Para mayor información sobre las convalidaciones de estudios para acceder a la formación de  vigilantes de seguridad:http://www.siseguridad.es/colaboradores/BOE-A-2009-10054.pdf

www.directordesguridad.cat
www.directordeseguridad-siseguridad.com

Posted 3 weeks ago by

Esta entrada fue publicada en DIRECTOR DE SEGURIDAD, EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA, FUNCIONES DEL DIRECTOR SISEGURIDAD, INSTRUCTOR DE TIRO, JEFE DE SEGURIDAD, VIGILANTE DE SEGURIDAD y etiquetada , , , , por admin. Guarda enlace permanente.

 

CONSIDERA ESTA ORGANIZACIÓN siseguridad.es QUE ES NECESARIA LA RESTITUCIÓN INMEDIATA del carácter de Agentes de la Autoridad para los Vigilantes de Seguridad. Desde el nacimiento de la Seguridad Privada, siempre tuvimos reconocido el carácter de Agentes de la Autoridad

Cosidó dice que los islamistas detenidos «eran una amenaza de primer orden» Asegura que la promoción interna es «un eje esencial» de la política de la Dirección General.

Cosidó dice que los islamistas detenidos «eran una amenaza de primer orden»

Asegura que la promoción interna es «un eje esencial» de la política de la Dirección General.

 

 

 

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, pidió este jueves un esfuerzo extra en su trabajo y dedicación a los agentes del Cuerpo para superar «el difícil momento que está atravesando España» y les instó a cumplir con su objetivo de «garantizar la seguridad» y «los derechos de los ciudadanos».Pide un esfuerzo extra a los policías

Sus palabras llegaron durante su intervención en la jura de la XX promoción de ascenso a la categoría de Subinspector de la Policía Nacional, conformada por 493 agentes –436 hombres y 57 mujeres–, y que se celebró en uno de los patios del centro de formación que la institución tiene en Carabanchel.

 Cosidó ensalzó la labor de los mandos medios, a los que calificó como «el eslabón fundamental en el funcionamiento del Cuerpo» y destacó que la buena preparación de este escalafón es una de las razones que convierten a la Policía española en una de las mejores del mundo.

En esta línea, les instó a desarrollar «la responsabilidad del mando desde la exigencia que empieza por uno mismo», a la vez que calificó los ascensos por promoción interna como «un eje esencial» de la política de la Dirección General.

Al finalizar el acto, el director general valoró la detención el miércoles por parte de la policía de dos terroristas yihadistas en Melilla. Según dijo, «eran parte de un grupo extremadamente radicalizado, habían cometido ya un doble asesinato de dos miembros de su propia organización que habían dado muestra de querer abandonarla y en su ideología estaba claramente la utilidad de lo que ellos denominan yihad, del terrorismo como instrumento. Por tanto, eran una amenaza de primer orden».

Así, señaló que estas detenciones demuestran que el terrorismo yihadista es «una prioridad absoluta» para la Policía y que el tipo de grupos al que pertenecían los arrestados «son muy peligrosos y constituyen una amenaza muy real sobre la que tenemos que estar muy vigilantes y atentos». «Operaciones como la que se ha realizado en Melilla son garantía para que estos grupos no puedan cometer atentados, que en última instancia es su objetivo», añadió.

 

Fuente: Libertaddigital

www.directordeseguridad.biz

www.directordeseguridad-siseguridad.com

Cosidó dice que los islamistas detenidos «eran una amenaza de primer orden»

Asegura que la promoción interna es «un eje esencial» de la política de la Dirección General.

 

Cosidó dice que los islamistas detenidos "eran una amenaza de primer orden" Asegura que la promoción interna es "un eje esencial" de la política de la Dirección General

Cosidó dice que los islamistas detenidos «eran una amenaza de primer orden»

Asegura que la promoción interna es «un eje esencial» de la política de la Dirección General.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, pidió este jueves un esfuerzo extra en su trabajo y dedicación a los agentes del Cuerpo para superar «el difícil momento que está atravesando España» y les instó a cumplir con su objetivo de «garantizar la seguridad» y «los derechos de los ciudadanos».Pide un esfuerzo extra a los policías
Sus palabras llegaron durante su intervención en la jura de la XX promoción de ascenso a la categoría de Subinspector de la Policía Nacional, conformada por 493 agentes –436 hombres y 57 mujeres–, y que se celebró en uno de los patios del centro de formación que la institución tiene en Carabanchel.
 Cosidó ensalzó la labor de los mandos medios, a los que calificó como «el eslabón fundamental en el funcionamiento del Cuerpo» y destacó que la buena preparación de este escalafón es una de las razones que convierten a la Policía española en una de las mejores del mundo.
En esta línea, les instó a desarrollar «la responsabilidad del mando desde la exigencia que empieza por uno mismo», a la vez que calificó los ascensos por promoción interna como «un eje esencial» de la política de la Dirección General.
Al finalizar el acto, el director general valoró la detención el miércoles por parte de la policía de dos terroristas yihadistas en Melilla. Según dijo, «eran parte de un grupo extremadamente radicalizado, habían cometido ya un doble asesinato de dos miembros de su propia organización que habían dado muestra de querer abandonarla y en su ideología estaba claramente la utilidad de lo que ellos denominan yihad, del terrorismo como instrumento. Por tanto, eran una amenaza de primer orden».
Así, señaló que estas detenciones demuestran que el terrorismo yihadista es «una prioridad absoluta» para la Policía y que el tipo de grupos al que pertenecían los arrestados «son muy peligrosos y constituyen una amenaza muy real sobre la que tenemos que estar muy vigilantes y atentos». «Operaciones como la que se ha realizado en Melilla son garantía para que estos grupos no puedan cometer atentados, que en última instancia es su objetivo», añadió.

Fuente: Libertaddigital
www.directordeseguridad.biz
www.directordeseguridad-siseguridad.com